Sunday, 17 September 2017

ஓலைவாலன் திருக்கை (இலைத்திருக்கை) (Cowtail Stingray) (Pastinachus Sephen)

வாலில் ஓலையைக் கட்டிவிட்டது போல கடலில் உலாவரும் ஒரு திருக்கை ஓலைவாலன் திருக்கை. வடதமிழக கடலோரங்களில் இதற்கு ‘இலைத் திருக்கை என்ற பெயரும் உண்டு. தட்டு போன்ற பெரிய உடலும், தடித்த வாலும் கொண்ட ஒலைவாலன் திருக்கை, வால்முனையில் கூரிய முள் அல்லது முட்கள் கொண்டது. அதன் மூலம் எதிரிகளைக் குத்தவும் கூடியது.
ஓலைவாலன் திருக்கையின் உடல்தட்டு, கரும்பழுப்பு நிறத்தில் வட்டம் சேர்ந்த சற்று முக்கோண வடிவம் கொண்டது. கட்டித்திருக்கை, சங்குவாயன் திருக்கைகளைப் போல இதன் முதுகு மிக மேடானதும் அல்ல, அட்டணைத் திருக்கையையைப் போல மிக சமமானதும் அல்ல.

விரிந்த சிறகுகளைப் போன்ற உடலைப் பயன்படுத்தி, கடலடியில் மண்ணை விசிறி, உள்ளிருக்கும் நண்டு, மூரைகளை ஓலைவாலன் திருக்கை உணவாக்கும். 
ஓலைவாலனின் கண்கள் சிறியவை. இடைவெளி கொண்டவை. மணலில் ஓலைவாலன் புதைந்திருந்தால் கண்கள் மட்டும் வெளியே துருத்தியபடி இருக்கும். ஓலைவாலனின் கண்களுக்கு மிக அருகிலேயே மூச்சுத்துளை அமைந்திருக்கும். உடலின் மேற்புறத்தில் மூச்சுத்துளை இருப்பதால் அதற்குள் தப்பித்தவறிக்கூட கடல்மணல் புக வாய்ப்பில்லை. கண்களால் இரையைக் காண முடியாது என்பதால், ஏனைய திருக்கைகளைப் போல, ஓலைவாலன் திருக்கையும் மோப்பத் திறனைப் பயன்படுத்தி இரையைப் பிடிக்கும்.
ஓலைவாலன் திருக்கை 3 மீட்டர் நீளம் வரை வளரக்கூடியது. இதன் உடல் அகலம், நீளத்தை விட அதிகமானது. உடலின் குறுக்களவு 1.8 மீட்டர் வரை இருக்கலாம். மற்ற திருக்கை களின் முட்களைப் போலவே ஓலைவாலனின் முள்ளும் மெல்லிய சவ்வுத்தோல், பசை மற்றும் நச்சுத்திரவத்தால் போர்த்தப்பட்டி ருக்கும். எந்த திருக்கையும் எதிர்படும் மனிதர் களை வேண்டி விரும்பி முள்ளால் குத்துவ தில்லை. இது ஓலைவாலன் திருக்கைக்கும் பொருந்தும். ஆழம் குறைந்த கடல்பகுதியில் நடந்து வரும் மனிதர்கள் தப்பித்தவறி எதிர்ப்பட்டு, போதிய நேரம் தந்தால், ஓலைவாலன் திருக்கை வழியை விட்டு விலகிச் சென்றுவிடும் மாறாக, தெரியாமல் அதன் உடலை மிதித்தால், வாலை வளைத்து முள்ளால் குத்தும். வாலை மிதித்தால் காலடியில் இருந்து நழுவி விலகி, முள்ளால் இது தாக்கும். வாலை வளைத்து ஓலைவாலன் திருக்கை குத்தும் குத்து, மனிதர்களின் முழங்காலுக்கு மேலே  தொடை வரை பாயக்கூடியது. சில திருக்கை முள் குத்துகளை விட ஓலைவாலனின் நச்சுமுள் குத்து, அதிக கடுகடுப்பை அளிக்கக் கூடியது. இதன் முள்ளில் நுண்கிருமிகள் நிறைந்திருப்பதால் தொற்று ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு. முட்கள் முறிந்தால் 5 அல்லது 6 மாதங்களில் புதிய முட்கள் வளர்ந்து விடும்.

ஓலைவாலன் திருக்கைகள் கடலை விட்டு வெளியேறி சிற்றாறுகள், நன்னீர் ஓடைகளுக்கும் அவ்வப்போது செல்வ துண்டு. நன்னீரில் கூட ஓலைவாலன் திருக்கையால் வாழ முடியும். நன்னீர் நிலைகளுக்குச் செல்வதன்மூலம் உடலில் பதிந்திருக்கும் ஒட்டுண்ணிகளை ஓலைவாலன் திருக்கையால் நீக்கிக் கொள்ள முடியும். இந்த குறிப்பிட்ட கால சிறிய சுற்றுலாவுக்குப் பிறகு ஓலைவாலன் திருக்கை மீண்டும் கடலுக்குத் திரும்பிவிடும். 
கூனிப்பொடி (Krill)

மூர்த்தி சிறிது கீர்த்தி பெரிதுஎன்பார்கள். (அட, நமக்கு எதற்கு மூர்த்தி, கீர்த்தி என்ற வடமொழிச் சொற்கள் என்று நினைப்பவர்கள், ‘உடல்சிறிது, புகழ்பெரிதுஎன மாற்றிப் படிக்கவும்)
இந்த  ‘உடல்சிறிதுபுகழ்பெரிது‘ பழமொழிக்கு ஓர் நல்ல எடுத்துக்காட்டு கூனிப்பொடி. (Krill). நீந்தக் கூடிய மிகச்சிறிய இறால் இனம் இது. கால் அங்குலம் முதல் இரண்டங்குல நீளம் கொண்ட இந்த சிற்றுயிர்களில் மொத்தம் 82 முதல் 85 வகைகள் உள்ளன.
பெருங்கடலின் ஒட்டுமொத்த உணவுச் சங்கிலியின் ஒரு முதன்மைப் பெருங்கண்ணி இந்த கூனிப்பொடிகள்தான். நீலத்திமிங்கிலங்கள் உள்பட பல்லற்ற பலீன் வகை திமிங்கிலங்களின் முதன்மைப் பேருணவும் கூனிப்பொடிதான்.
திறந்த கடல்களில், ஆறாயிரத்து 600 அடி ஆழம் முதல், கடல்பரப்பு வரை காணப்படும் இந்த சிற்றுயிர்கள், ஒரு கனமீட்டருக்கு 10 ஆயிரம் முதல் 30 ஆயிரம் வரை காணப்படலாம். ஒரு கனமீட்டர் நீரில் 20 கிலோ வரை கூனிப்பொடிகள் ஒன்றுகூடி மொய்க்கலாம். உருவில் சிறிதானாலும் இதன் திரட்சி காரணமாக கூனிப்பொடி கூட்டத்தால் சிறு கப்பல்களைக்கூட வழிமறித்து நிறுத்த முடியும். மறபுறம் கடலோரத்தில் சிறிய கொசுவலையை வீசும் சிறுவர் கூட்டத்திடம் சிக்கி அவர்களுக்கு உணவாகவும் கூனிப்பொடிக் கூட்டத்தால் மாற முடியும்.

கூனிப்பொடிகள் இரவில் ஒளிரக்கூடியவை. 9 பருவங்களாக வளர்ந்து இறுதியில் முழு அளவை இவை எட்டக்கூடியவை.  

Friday, 1 September 2017

தண்ணீர்ப் பன்னா (தண்டிப்பன்னா) நாக்கண்டம் (Inshore lizardfish)

பார்வைக்கு பல்லிக்கும், மீனுக்கும் பிறந்த உயிர் போல தோன்றும் ஒரு மீன் இனம் தண்ணீர்ப் பன்னா. இதன் தலை பல்லியைப் போலவே இருக்கும். இதன் மாறுகண்கள், அலிகேட்டர் முதலையைப் போல நம்மைக் கண்டு முறைக்கும். தண்ணீர்ப் பன்னாவின் வாயில் மட்டு மல்ல, வாயின் மேல் அண்ணத்திலும், ஏன் நாக்கிலும் கூட பற்கள் இருக்கும்.
 தண்ணீர்ப் பன்னாக்களில் 36 வகை மீன்கள் இருந்தாலும், இருவகை மீன்களே குறிப்பிடத்தகுந்தவை. அதில் ஒன்று கரையோரம் கடல்தரையில் காணப்படும் சிறிய தண்ணீர்ப் பன்னா. கடலின் 15 பாவம் (Fathom) அதாவது 90 அடி ஆழத்தில் இந்த மீன் காணப்படும். தனி மீனாக, பார்களை விட அதிகமாக மணல் வெளிகளிலேயே இது தென்படும்.
பழுப்பு நிறத்துடன் அவ்வப்போது நிமிரும் முதுகுத் தூவிகளுடன் இது காணப்படும். பாதி உடலை மணலில் புதைத்து உருமறைப்பு செய்து, இருந்த இடத்தில் இருந்தே இரையை இது வேட்டையாடுவதுடன், இந்த நிமிர்ந்த முதுகுத் தூவியால் எதிரிகளிடம் இருந்து தப்பவும் செய்யும்.
தண்ணீர்ப் பன்னாக்களில் ஆண் மீனைவிட பெண்மீனே பெரியது. ஏறத்தாழ ஒன்றரை அடி நீளம் வரை வளரக்கூடிய மீன் இது. அடிப்புற முன்தூவியால் அவ்வப்போது இது மணலைக் கிளறியபடி இருக்கும். இரை அருகே வந்தால் மின்னல் வேகத்தில் தண்ணீர்ப் பன்னா, இரையைத் தாக்கும். இப்படி திடீரென முன்னோக்கிப் பாய்ந்து இரையைக் கவ்வ, இதன் வாலும், பக்கத் தூவிகளும் சிறகுகள் போல இந்த மீனுக்கு உதவுகின்றன. பெரிய வாயால் தண்ணீர்ப் பன்னா, இரையை முழுதாக விழுங்கவும் செய்யும். நெத்தலி, மீன், கணவாய், கடல்புழுக்கள் இந்த மீனின் முதன்மை உணவு.
கடலில் நீந்தாமல் மணல் தரையில் தத்தித்தவழ்ந்து செல்லக்கூடிய மீன் தண்ணீர்ப் பன்னா. இதன் அடிப்புற முன்தூவிகள் கால்கள் போல பயன்படுகின்றன.
தண்ணீர்ப் பன்னாவின் சதை மாவு போன்றது. சென்னையில் இந்த வகை மீன், கிழங்கான் மீன் என்றுகூறி விற்கப்படுவதுண்டு.
தண்ணீர்ப் பன்னாக்களில் சற்று ஆழ்கடல் வாழ் தண்ணீர்ப் பன்னாக்களும் உள்ளன. உழுவாக்கரை என தமிழிலும், (Snake fish) பாம்புமீன் என ஆங்கிலத்திலும் இவை அழைக்கப்படுகின்றன. பாம்பு போன்ற மூக்கு இருப்பதால் பாம்பு மீன் என்ற பெயர், இவற்றுக்கு வழங்குகிறது.

வாய் முழுக்க ஆணி போன்ற பற்கள் கொண்ட இவை, இரண்டடி நீளம் வரை வளரக் கூடியவை. கன்னப் பொருத்துகளில் இவற்றுக்கு சதைப்பற்றான ஒரு குமிழ் உண்டு. உழுவாக்கரை உண்பதற்கு ஏற்ற மீனல்ல. அதனால், மீனவர்கள் இதைப் பிடித்தால் பெரும்பாலும் இரை மீனாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.

Thursday, 31 August 2017

ஆராங்கு (Rooster fish)


பாரை (Jack( இனத்தைச் சேர்ந்த மீன்தான் ஆராங்கு. ஆனால், குணநலன்களில் பாரை மீனுக்கும் ஆராங்குக்கும் இடையில் நிறைய வேறுபாடுகள்.
பாலா மீன் என நெல்லை கடற்பகுதியிலும், ஆராங்கு என குமரிக் கடற்பகுதியிலும் இந்த மீன் அழைக்கப்படுகிறது.
கடலின் கற்பாறைப் பகுதிகளே ஆராங்கின் உறைவிடங்கள். சிறுபார்மீன்களே இதன் உணவு. சரிந்த முன்நெற்றியும், எலும்பு போன்ற தாடையும் கொண்ட ஆராங்கு மீனுக்கு முதுகின் முதல் தூவியில் 7 நீள முட்கள், நீண்டு நிமிர்ந்து முடிவில் நூலிழை போல முடியும். இந்த உயர்ந்த முதுகுத்தூவி காரணமாகவே ஆங்கிலத்தில் இந்த மீனுக்கு சேவல் மீன் (Rooster fish) என்ற பெயர் வந்தது.
இந்த 7 முட்களும் ஆராங்கு மீனின் முதுகுப்பள்ளத்தில் அமைதியாகப் படுத்திருக்கும். ஆராங்கு மீனை யாரும் சீண்டினால், அல்லது மீன் வியப்படைந்தால் மட்டுமே இந்த ஏழும் வெளிவரும். இரை மீனை இந்த முதுகு முள்தூவியை அசைத்தபடி ஆராங்கு மீன் விரட்டிச் சென்று இரையாக்கும். கடலை விட்டு முழுமையாக வெளியே துள்ளிப் பாயவும் செய்யும்.
ஆராங்கு மீனின் பள்ளை (Swim Bladder) என்ற காற்றுப் பைக்கும், அதன் மூளைக்கும் தொடர்பு உண்டு. அதுபோல உட்புற செவிக்கும் இணைப்புண்டு. இதன் மூலம் விந்தையான ஒலிகளை ஆராங்கு மீனால் எழுப்ப முடியும்.
ஆராங்கு மீன், தூண்டிலில் சிக்கினால் மற்ற பாரை இன மீன்களைப் போல பார்களைத் தேடி ஓடாது. தூண்டிலை பாருக்குள்ளும் கொண்டு செல்லாது. திறந்த கடலில் துணிச்சலாக சவாலை எதிர்கொள்ளும். ஆராங்கைப் பிடிக்க உயிருள்ள மீனையே தூண்டிலில் இரையாகப் பயன்படுத்துவார்கள். வரிச்சூரையும், கிழங்கானும் ஆராங்கு மீனுக்குப் பிடித்தமான சரியான இரை மீன்கள்.

ஆராங்கு மீன் 1 மீட்டர் நீளம் வரை வளரக்கூடியது, 32 கிலோ வரை நிறையிருக்கக் கூடியது. வெள்ளி நிறத்தில் மிளிரும் ஆராங்கு மீனின் உடலில் இலேசான இரண்டு அல்லது மூன்று நீலப்பட்டைகள் ஓடும்.

Friday, 25 August 2017

கடல்விலாங்கு மீன் (Eel)

 கடல் விலாங்கு மீனைப் பற்றி நமது வலைப்பூவில் ஏற்கெனவே ஒரு பதிவு உண்டு. என்றாலும், புதிய தகவல்களைப் பதிவிடுவது நல்லதுதானே? கடல் விலாங்குகள் கடலடி சகதி வாழ் மீன்கள். பகலில் துயில் கொண்டு இரவில் வேட்டையாடும் உயிர்கள் இவை. விலாங்கு மீன்களின் கண்கள் பெரியவை. ஆனால், இவற்றில் பெரிதாக பார்வைத்திறன் கிடையாது. இருளையும் ஒளியையும் பிரித்தறிய மட்டுமே விலாங்கின் கண்கள் பயன்படும்.
ஆகவே, கண்களை நம்பால் விலாங்கு மீன், முழுக்க முழுக்க மோப்பத்திறனையே நம்பி வாழும். பகலில் மறைந்திருந்து இரவில் புறப்படும் விலாங்குகள், மோப்பத்தால் மட்டுமே இரையைப் பின்தொடர்ந்து வேட்டையாடக் கூடியவை.
கடலடியில் சகதி மணல், பார் இடுக்குகளைத் தவிர, மூழ்கிய கப்பல்கள், படகுகளிலும் விலாங்குகள் நிரந்தரமாக தங்கி வாழும். ‘மூழ்கிய கப்பல்களில் உள்ள புதையல்களைக் காக்கும் காவலாளி‘ என்ற செல்லப்பெயரும் கூட விலாங்குக்கு உண்டு.
கடல்விலாங்குகளில் சில 165 கிலோ நிறையும், 15 ஆண்டுகால வாழ்நாளும் கொண்டவை. விலாங்குகள் மின்னல் வேகத்தில் எதிரியைத் தாக்கக் கூடியவை. தாடையில் கூரிய ஊசிப்பற்கள் இருந்தாலும் விலாங்கின் தாடை பலமில்லாதது. எனவே, இரையைக் கடித்ததும், உடலை முறுக்கி, அதன் மூலம் இது இரையின் தசையைப் பிய்த்தெடுக்கும். வளர்ந்த மிகப்பெரிய விலாங்கு, மலைப்பாம்பு போல மனிதர்களின் கையைச் சுற்றி கையை உடைத்தெறியக் கூடியது.

விலாங்கின் உடலில் உள்ள வழுவழுப்புத்தன்மை (Mucus) மூன்று விதங்களில் பயன்தரக் கூடியது. ஒன்று பார் இடுக்குகளில் விலாங்குகள் நுழையும் போது இந்த வழுவழுப்பு காரணமாக சிராய்ப்புக்காயம் ஏற்படாது. இரண்டாவதாக, வேகமாக நீந்த இந்த வழுவழுப்புத்தன்மை உதவுகிறது. அதோடு எதிரிகளின் கையில் சிக்கும்போது பிடிபடாமல் வழுக்கிச் செல்லவும் வழுவழுப்புத் தன்மை பயன்படுகிறது. 

Tuesday, 22 August 2017

அஞ்சாளை (Moray)
பார்வைக்கு வில்லன் போன்ற முகவெட்டு கொண்ட ஒரு கடல்மீன் அஞ்சாளை. பார்களில் வாழும் மீன் இது. அஞ்சாளையை ஆங்கிலத்தில் Moray என அழைப்பார்கள். அஞ்சாளையில் மொத்தம் 200 வகைகள். இதில் உண்மை அஞ்சாளைகள் ஏறத்தாழ 166. மூச்சு செவுளை அடுத்து, முதுகுத் தூவி தொடங்கி உடலின் பின்பகுதி வரை ஓடும் அஞ்சாளைகள், உண்மை அஞ்சாளைகள் ரகம். இதர அஞ்சாளைகள் பாம்பு அஞ்சாளைகள் எனக் கருதப்படுகின்றன. அவை மொத்தம் 34 ரகம்.
அஞ்சாளை, தட்டையான உடல் கொண்டது. செதிள்கள் அற்ற இதன் தோல் முரடானது, பதனிட்ட தொலி (leather) போன்றது. இந்த மீனின் முகுதுத்தூவியும், அடித்தூவியும் உடல் அளவுக்கு நீண்டுகிடக்கும். சுருங்கிய தோல்மடிப்புக்குள் மறைந்தும் மறையாமலும் இந்த தூவிகள் தெரியும்.
அஞ்சாளையின் நீண்ட முதுகுத்தூவி, உண்மையில் ஒரே தூவி அல்ல. அது 3 தனித்தனி தூவிகளின் கூட்டமைப்பு. வால்தூவி, அடித்தூவியுடன் இணைந்த உடைபடா ஒரே கட்டமைப்பிலான தூவி, அஞ்சாளையின் முதுகுத்தூவி.
அஞ்சாளை மீனின் செவுள் ஒட்டை சிறியது, வட்டமானது, பற்கள் பெரியவை. கூர்மையானவை. உடலின் பின்பகுதியை பார்களில் நங்கூரமிட்டது போல சுற்றிக் கொண்டு தலையை மட்டும் காற்றில் ஆடும் இலை போல நீரின் அசைவுக்கேற்ப அஞ்சாளை அசைத்தாட்டியபடி இருக்கும். அடிக்கடி திறந்து திறந்து மூடும் வாயால், அருகில் வரும் இரையை கபக்கென கவ்வி அஞ்சாளை இரையாக்கும்.
மீன்களில் இரண்டு இணை (Set) தாடைகள் கொண்ட மீன் அஞ்சாளை மீன். வெளிப்புற தாடையும், அதில் கூரிய பற்களும் ஒருபுறம் இருக்க, இதன் வாயின் உட்புறம் தொண்டையில் மற்றொரு தாடை, பற்களுடன் அமைந்திருக்கும். இந்த உட்புறத் தாடையை நாம் பார்க்க முடியாது. அஞ்சாளை வாயை மூடியிருக்கும் போது, உள்ளே மறைந்திருக்கும், இந்த அடித்தொண்டை (Pharyngeal) தாடை, அஞ்சாளை வாயைப் பிளக்கும் போது முன்னே வரும்.
இரை மீனை அஞ்சாளை பிடிக்கும்போது, அதன் முதல் தாடை இரையைக் கவ்வி நகரவிடாமல் செய்யும். உட்புற தாடை இரையைக் கடித்து உள்ளே தள்ளும். சிலவகை மீன்கள் இரையை உள்ளே தள்ள, உறிஞ்சுத் திறனைப் பயன்படுத்துவதைப் போல அஞ்சாளை, இரையை உள்ளே தள்ள, அதன் ரகசிய ஆயுதமான உள்புற தொண்டைத் தாடையைப் பயன்படுத்துகிறது.
அஞ்சாளையின் கடியில் நஞ்சு இல்லை. என்றாலும், அஞ்சாளையால் ஏற்படும் கடிகாயம் ஆற நாளாகும். அஞ்சாளை இரவில் இரைதேடும் மீன் என்றாலும், பகலில் தன் பக்கமாக வரும் இரைமீனையும் கவரும். கிடைக்கும் வாய்ப்பை எந்த ஒரு வாய்ப்பையும் அஞ்சாளை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும். இரை கிடைக்காத வேளையில் பார்களை விட்டு விலகி, திறந்த மணல்வெளியிலும் இது திரிந்து மோப்ப ஆற்றல் மூலம் இரை தேடும். அஞ்சாளை, குறைந்த ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி, மிக வேகமாக நீந்தக்கூடியது. நீந்தும்போது மீன் போல நீந்தாமல், இது பாம்பு போல நீந்தும். கடலில் அசைவற்ற நீரை விட, வேகமாகப் பாயும் நீரையே அஞ்சாளை விரும்பும்.
கடலில் முக்குளிக்கும் மனிதர்களையும் அஞ்சாளை தற்காப்புக்காகத் தாக்குவதுண்டு.
இரைமீன் பார்ப் பொந்தில் ஒளிந்து கொண்டால், தனது வாயை உள்ளே நுழைத்து இரையைப் பிடித்துக் கொள்ளும் அஞ்சாளை, இரையை வெளியே இழுக்க, தன் வால் நுனியில் முடிச்சுப் போட்டுக் கொள்ளும். பின் அந்த முடிச்சை உடல் வழியே முன்புறமாக நகர்த்தி, பாரில் முட்டவைக்கும். பின்னர் அந்த முடிச்சு, பார்ப்பொந்தைச் சுற்றி நின்று அழுத்தம்தர, து தரும் அழுத்தத்தில் அஞ்சாளை இரையை வெளியே இழுக்கும். முடிந்த வரை இரைமீனை வெளியே கொண்டுவர பாடுபடும் அஞ்சாளை, முடியாவிட்டால் வாய் கவ்விய அளவுக்கு தசையைப் பிய்த்தெடுத்த பிறகு இரையை உயிருடன் விடும்.
சிலவகை அஞ்சாளைகளுக்கு நண்டு, மூரை (Sea urchin), சிப்பி, மட்டி (Clam) போன்றவயே உணவு. இவற்றை நொறுக்கித் தின்ன வசதியாக சிலவகை அஞ்சாளைகளின் பற்கள் மழுங்கலாக, மொண்ணையாக இருக்கும்.
அஞ்சாளை அடிக்க வாயைத் திறந்து மூடக்கூடியது. பார்வைக்கு இது  எதிரிகளுக்கு விடப்படும் எச்சரிக்கை போலத் தெரியலாம். ஆனால், மூச்செடுப்பதற்காகவே அஞ்சாளை அடிக்கடி வாயைத் திறந்து மூடுகிறது.
அஞ்சாளைகளுக்கு மற்ற மீன்களுக்கு இருப்பது போல செவுள் மூடி எதுவும் இல்லை. செவுள் மூடியைத் திறந்து திறந்து மூடுவதன் மூலம், கடல்நீரை சுவாச அறைக்குள் பாய்ச்ச மீன்களால் முடியும். ஆனால், அஞ்சாளையால் அது முடியாது. எனவே வாயை அடிக்கடி திறந்து கடல்நீரை வெளியில் இருந்து நேரடியாக அஞ்சாளை விழுங்கி, உள்ளே செலுத்துகிறது. வாயை அடிக்கடி திறப்பதை நிறுத்தினால் அஞ்சாளை மூச்செடுக்க முடியாமல் இறந்து போகலாம்.
அஞ்சாளை சிலவேளைகளில் பார்க்கடலில் களவா மீனுடன் சேர்ந்து இரையை வேட்டையாடும். அஞ்சாளை இடத்துக்கேற்றபடி பல்வேறு வண்ணங்களிலும் திகழும். அஞ்சாளையின் பாதுகாப்பில், அதன் அருகே பார்ப்பொந்துகளில் வாழும் நட்பு மீன்களும் உண்டு.

அஞ்சாளை உண்ணத்தகுந்த மீன். நமது நளியிரு முந்நீர் வலைப்பூவில், அஞ்சாளை பற்றி ஏற்கெனவே ஒரு பதிவும் உண்டு.

Tuesday, 15 August 2017

வலவம் ங்கல் (Pilot whale)

திமிங்கிலங்கள் பேருருவம் கொண்ட கடல் பாலூட்டிகள். இவற்றில் பெரியவற்றை திமிங்கிலங்கள் என்கிறோம். சிறியவற்றை ஓங்கல்கள் என்கிறோம். மிகச்சுருக்கமாகச் சொல்லப்போனால் ஓங்கல் என்பது சிறிய திமிங்கிலம். திமிங்கிலம் என்பது பெரிய அளவிலான ஓங்கல்.
கடலில் 32 வகையான ஓங்கல் இனங்கள் உள்ளன. ஓங்கல்களில் மிகப்பெரியவை ஆர்கா (Orca) என அழைக்கப்படும் ‘கொல்லும் திமிங்கிலம்‘ (Killer Whale). இந்த கறுப்புநிற ஓங்கல் அதன் பேருருவம் காரணமாக ‘திமிங்கிலம்‘ என அழைக்கப்படுகிறது.
இதற்கு அடுத்தபடி ஓங்கல் இனத்தில் பெரியது வலவம் ஓங்கல்தான் (Pilot whale). வலவங்களில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. ஒன்று பெரிய முதுகுத்தூவியும், மற்றொன்று சிறிய முதுகுத் தூவியும் கொண்டது. இதில் சிறுதூவி வலவம், வெப்பக்கடல்களில் வாழக்கூடியது. இந்த இரு வகை ஓங்கல்களையும் முதுகுத்தூவி மூலம் இனம் காண முயல்வது மிகவும் கடினமான வேலை. இவற்றின் முதுகுத்தூவி உடலின் முன்பாகத்தில் அமைந்திருக்கும்.
வலவம் ஓங்கல் கறுப்பு அல்லது கருஞ்சாம்பல் நிறம் கொண்டது. ஆண் 25 அடி வரை நீளமும், 3 டன் வரை எடையும் கொண்டது. வலவத்தில் பெண் வலவம், 16 அடி நீளத்துடன், ஒன்றரை டன் எடையுடன் விளங்கும். ஆழ்கடல் ஓங்கல்களான வலவத்தை அடிக்கடி காண முடியாது. கடலில் ஆயிரம் மீட்டர் ஆழப்பகுதியில், கண்டச்சுவர்களின் அருகே இவை வாழும். மற்ற இன ஓங்கல்களைப் போலவே இவை பேரலைகளில் சில்லி எடுத்து சறுக்கி விளையாடும். நுனிவால் நடனம்ஆடும். கடலை விட்டு முழுவதுமாக துள்ளி விழவும் செய்யும்.
வலவம் ஓங்கல்கள், தாய்வழி சமூகமாக நூறு எண்ணிக்கை கொண்ட கூட்டமாக வாழக்கூடியவை. இந்த நூறு உறுப்பினர் கூட்டத்தில், 10 முதல் 20 உறுப்பினர் கொண்ட 5 முதல் 10 குடும்பங்கள் அடங்கும். வலவம் ஓங்கல் ஐநூறு மீட்டர் ஆழம் வரை முக்குளிக்கக் கூடியது. கணவாய், உல்லம், இறால் போன்றவையே வலவத்தின் முதன்மை உணவு. ஆயிரம் மீட்டர் ஆழம் கொண்ட கண்டச்சுவர் பகுதிகளில் கணவாய்கள் நிறைந்திருக்கும் என்பதால், வலவம் ஓங்கல்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அங்கே தரித்திருக்கும்.
இரையைக் கூண்டதும் வலவம் ஓங்கல்கள் கூட்டமாக இரையைச் சுற்றி வளைத்து, சீழ்க்கை ஒலி எழுப்பி, இரையை மதிமயங்கச் செய்து உணவாக்கும். வாயின் இரு தாடைகளிலும் பற்கள் உள்ள ஓங்கல் வலவம் ஓங்கல்.
வலவத்தின் பிறந்த குட்டி 4.7 அடி வரை நீளமாக இருக்கும். குட்டியை 10 ஆண்டுகள்வரை பொத்திப் பொத்தி பாதுகாப்பது வலவம் ஓங்கல்களின் வழக்கம். தாய் ஓங்கல் மட்டுமின்றி, பாட்டி ஓங்கல் கூட பிள்ளைகளை இப்படி பேணி வளர்க்கும் வேலையைச் செய்யும்.
வலவம் ஓங்கல்கள், தலைமை ஓங்கலைப் பின்பற்றி அதன் வழிகாட்டலின் கீழ், செம்மறிஆட்டுக்கூட்டம் போல இயங்கும் எனக்கூறப்பட்டாலும், அது இதுவரை ஆய்வுகள் மூலம் எண்பிக்கப்படவில்லை.
ஓங்கல்களில் அடிக்கடி கூட்டம் கூட்டமாக கரையேறி தரைதட்டித் தவிக்கும் ஓங்கல் இனம் வலவம் ஓங்கல் இனம்தான். நமது மின்னணு கருவிகளில் தூசி அதிகம் படர்ந்தாலோ, வைரஸ் தாக்கினாலோ அது இயங்குவதில் சிக்கல் ஏற்படுவது போல, வலவம் ஓங்கல்களில் படரும் ஒட்டுண்ணிகள், அதன் மூளையின் இயக்கப் போக்கை மாற்றி, பாதையை சீர்குலைக்கின்றன. இதனால் திசைமாறி வலவம் ஓங்கல்கள், அடிக்கடி கரையொதுங்குகின்றன. ஒட்டுண்ணிகள் மட்டுமல்ல,  வானில் பறக்கும் ஜெட் விமான ஒலி கூட, வலவம் ஓங்கல்களின் திசையறியும் திறனைக் குழப்பி, அவற்றை கரையொதுங்க வைத்துவிடக்கூடியது.
ஓங்கல்களும், திமிங்கிலங்களும் மனதுக்குள் பதிந்துள்ள காந்த வரைபடம் ஒன்றை பயன்படுத்தி கடலில் பயணிக்கின்றன. இந்த உள்மனது காந்த வரைபடம், ஆழ்கடல்களில் சிறப்பாகச் செயல்படும். ஆனால், ஆழம் குறைந்த, முன்பின் அறியாத கடல்பகுதிகளில் இந்த காந்த வரைபடம் அவ்வளவு சிறப்பாகச் செயல்படாது. பூவுலகின் காந்தத் திறன் குறைந்த பகுதிகள் ‘காந்தப் பள்ளத்தாக்குகள்‘ என அறியப்படுகின்றன. குறைந்த காந்தத் திறன் கடலில் இருந்து கரைக்கு பாயும் இடங்களிலேயே ஓங்கல்களும், திமிங்கிலங்களும் கரையொதுங்குவது வழக்கம்.

அண்மையில் தமிழகத்தின் மணப்பாடு கல்லாமொழி கடற்கரையில் வலவம் ஓங்கல்கள் கரையொதுங்கின. இதைப்போல, உலகம் முழுவதும், இப்படி காந்தத்திறன் குறைந்த கடற்கரைகளில், குறிப்பிட்ட கால கட்டங்களில், சீரான இடைவேளைகளில் அவை தரைதட்டி கரையொதுங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.